BİR ÖMRE BÖYLE BİR ACI

Suriye’de 25 yaşındaki oğlu Batuhan’ı şehit veren Ahmet Turan Tank’ın, 43 yıl önce de babasının şe-h-adet h-aberiyle sa-rsıldığı o-rtaya çıktı. 1977 yılında Adana’da y-aşanan o-layın d-etayları yürek burktu… Babası ş-ehit olan ş-ehit b-abasının a-cısı yıllar sonra i-kiye k-atlandı
Reklamlar