İŞTE ADALET BU ! 1 KADINA T*C*VÜZ EDEN 4 ERKEK TATBİKAT SIRASINDA POLİS TARAFINDAN

632 izlenme09 Ocak 2020
Reklamlar
Hindistan polisinin Haydarabad kentinde geçen hafta bir veteriner kadına te-ca-vüz edip sonra ya-karak ö-ldürmekle su-çlanan dört erkeği ta-tbikat sırasında a-teş a-çarak ö-ldürdü.Hindistan polisinin Haydarabad kentinde geçen hafta bir veteriner kadına te-ca-vüz edip sonra ya-karak ö-ldürmekle su-çlanan dört erkeği ta-tbikat sırasında a-teş a-çarak ö-ldürdü.Hindistan polisinin Haydarabad kentinde geçen hafta bir veteriner kadına t-eca-vüz edip sonra ya-karak ö-ldürmekle su-çlanan dört erkeği ta-tbikat sırasında ateş a-çarak ö-ldürmesi, bir yandan sevinç gösterilerine yol açarken diğer yandan insan hakları ö-rgütleri tarafından so-rgulandı.K-arakolda g-özaltında t-utulan te-cavüz ve c-nayet za-nlıları, Cuma sabahın erken saatlerinde ci-nayeti nasıl işlediklerini göstermeleri için p-olis tarafından o-lay yerine t-atbikata gö-türülmüştüBBC’ye konuşan emniyet yetkilileri, z-anlıların orada p-olislerin s-ilahlarını alıp k-açmaya t-eşebbüs ettiklerini, polisin bunun üzerine a-teş açtığını söyledi. O-layda iki polisin de y-aralandığı açıklandı.

Te-cavüze uğrayıp sonra ö-ld-ürülen 27 yaşındaki kadının y-akılmış ce-s-e-dinin geçen hafta Perşembe günü bulunması, ülke genelinde, polisi de hedef alan ö-fkeli p-rotesto g-österilerine yol a-çmıştı.

Bu sabah z-a-nlıların v-u-rulmasından sonra BBC’ye konuşan ö-ld-ü-rülen kadının annesi, “Adalet yerini buldu. Kızımın r-uhu şimdi h-uzur buldu. A-dalet u-mudum yoktu. Hiç bir kadın benim kızımın başına gelenlerle karşılaşmamalı” dedi.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Kaşık Oyununu Güzel Oynayan Kız TÜM HAKİMLERE OKUTULMALI s.vi.me sahneleri olay oldu Bedava elektrik dönemi başlıyor